NL +31 (0)6 23432394 of BE +32 (0)488 42 42 24

Juridische kennisgeving

Het doel van de Houses of Spain b.v. website is om het grote publiek te informeren over de activiteiten die het verricht en de diensten die het biedt.

Houses of Spain b.v. behoudt zich het recht voor om, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen door te voeren betreft de informatie op haar website of in configuratie met betrekking tot de presentatie van deze informatie.

Door toegang te nemen tot deze website word aanvaard dat Houses of Spain b.v. niet verantwoordelijk is voor enig gevolg, schade of schade voortvloeiend uit dergelijke toegang of gebruik van de informatie op deze website of toegang tot ander materiaal op internet via verbindingen met deze webpagina.

Het copyright van het materiaal op dit web is eigendom van Houses of Spain b.v. De toegang ertoe impliceert geen licentie voor de reproductie in / of verspreiding ervan, het is niet toegestaan ​​om dit te doen zonder of voorafgaande toestemming van Houses of Spain b.v.

Mogelijke verwijzingen op of van de website Houses of Spain b.v. naar elk product, dienst, proces, link, hypertext of enige informatie met behulp van het merk, of handelsnaam of de fabrikant of leverancier, enz. die eigendom zijn van derden, betekent niet of impliceert goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Houses of Spain b.v..

Alle gegevens op de website zijn gebaseerd op informatie die door onze klanten/promotoren aan ons werd verstrekt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van deze informatie. Verbonden aan de aankoop van onroerend goed, wordt de overdracht belasting, notaris en griffierechten betaald door de koper. De Makelaarscourtage, zoals gebruikelijk in Spanje, betaald de verkoper

 

Privacy beleid

Gegevens die door of belanghebbenden worden verstrekt bij het invullen van de formulieren op deze website worden opgenomen in een bestand dat naar behoren is geregistreerd in het register voor de bescherming van persoonsgegevens. Of verantwoordelijke persoon van het bestand is Houses of Spain b.v., met wie u via het web contact kunt opnemen. Of persoon die verantwoordelijk is voor het dossier in degene die verantwoordelijk is voor de verwerking heeft zijn eigen beveiligingsvoorschriften opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling van veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden en zij zullen waken over de handhaving van de geheimhoudingsplicht.

Gegevens van de belanghebbenden worden verzameld om ze te gebruiken voor alle procedures die direct of indirect zijn afgeleid van de commerciële relatie die hen verbindt met Houses of Spain b.v., met het doel advertenties of commerciële informatie te ontvangen over activiteiten, producten, diensten , aanbiedingen of speciale aanbiedingen van Houses of Spain b.v.. Geïnteresseerden, die volledig op de hoogte zijn van het bestaan ​​van het bestand in het doel van de verzameling, stemmen in met de verwerking van hun gegevens.

Op grond van de bepalingen van de wet, organieke wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens, wordt de belanghebbende bijgestaan ​​door de rechten op toegang, annulering in rectificatie van hun gegevens.

Geïnteresseerde kan gebruik maken van het recht op toegang via deze website, Houses of Spain b.v. zal per e-mail in binnen een termijn van één maand vanaf de datum van de raadpleging op het verzoek om toegang reageren.

Geïnteresseerde kan gebruik maken van het recht om gegevens te corrigeren door dit formulier te sturen, of naar de maatschappelijke zetel van Houses of Spain b.v., met vermelding van de onjuiste informatie en de gevraagde correctie. Of bovengenoemde correctie moet vergezeld gaan van de documentatie die de gevraagde rectificatie rechtvaardigt. Houses of Spain b.v. zal op verzoek van de belanghebbende binnen een termijn van vijf dagen, gerekend vanaf de ontvangst ervan, en de belanghebbende per e-mail op de hoogte brengen dat hij de rectificatie heeft aangebracht.

Belanghebbende kan gebruik maken van het recht om zijn gegevens te annuleren door dit formulier te sturen, of naar de maatschappelijke zetel van Houses of Spain b.v. die op verzoek van de belanghebbende binnen een termijn van vijf dagen, rekenen vanaf de ontvangst ervan, U zal informeren dat zij uw gegevens heeft geannuleerd.